Eligibilitatea solicitantului Programul Operational Regional 2.2

 • Nr. angajati 10-249 in 2019

 • Profit din exploatare in 2019

 • Vechime: firme infiiniate inainte de 01.01.2019

 • Investitii in toate regiunile cu exceptia: Bucuresti-Ilfov, ITI Delta Dunarii

Valoarea finantarii  Programul Operational Regional 2.2

 • Min. 2.000.000 Euro – Max. 6.000.000 Euro

Finantare nerambursabila POR 2.2

 • Intreprinderile mici (10-49 angajati) – Finantare max. 70%
 • Intreprinderile mijlocii (50-249 angajati) – Finantare max. 60%

Cheltuieli eligibile POR 2.2

 • Construirea, extinderea spatiilor de productie/ servicii

 • Echipamente tehnologice/ utilaje

 • Echipamente informatice/ mobilier

 • Licente/ software                                  c

 • Consultanta/ proiectare

Conditii de finantare  POR 2.2

Cerere consultanta gratuita

 

 

Programul Operational Regional 2.2

Obiectivul specific al acestei axe prioritare POR 2.2  îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină  regională, națională sau internațională). 

Call Now Button